oferta_system_compliance

System COMPLIANCE

Podziel się wiedzą z innymi

Jeśli Twoim priorytetem jest:

Kontynuowanie rozwoju Przedsiębiorstwa, oraz wiara, że do kontynuowanie sukcesu niezbędni są Twoi ludzie, którzy kochają tworzyć świetne produkty oraz uwielbiają redefiniować sukces. Sprawiedliwe traktowanie klientów, kontrahentów przez podnoszenie jakości usług, aby mieć pewność, że dostarczasz je na najwyższym poziomie.

Jeśli czujesz, że na przeszkodzie realizacji Twoich celów stoi:

Zbyt szybko zmieniające się przepisy prawa, co skutkuje barkiem możliwości zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi kodeksami etycznymi. Konieczność wyeliminowania ryzyka poniesienia ewentualnych konsekwencji prawnych, administracyjnych czy finansowych oraz zapobieżenie stratom wizerunkowym firmy, utraty reputacji oraz zaufania kontrahentów.

Proponujemy Ci wdrożenie naszego Systemu Compliance dostosowanego do Twojej indywidualnej sytuacji.

W ramach naszego sytemu:

  • przeprowadzimy audyt Compliance w zakresie wewnętrznych regulacji funkcjonujących w Twoim przedsiębiorstwie pod kątem występowania ryzyka niezgodności z przepisami prawa, innymi regulacjami wewnętrznymi, przyjętymi kodeksami etycznymi oraz standardami postępowania;
  • dokonamy analizy umów, wzorców umownych oraz poszczególnych klauzul pod kątem ich zgodności z prawem w tym konstruowania umów zawieranych z konsumentami pod kątem wyeliminowania z treści umów niedozwolonych klauzul umownych;
  • opracujemy i wdrożymy wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) dla firm w szczególności realizację zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2019/1937 o sygnalistach;
  • będziemy reprezentować Twoje przedsiębiorstwo przed zewnętrznymi platformami rozstrzygania sporów, w postępowaniach przez organami ścigania, organami administracji publicznej i sądami;
  • służyć będziemy wsparciem prawnym podczas kontroli i działań prowadzonych przez organy kon- trolne, w tym w zakresie prowadzenia korespondencji z organami nadzoru, takimi jak m.in. OLAF, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Finansowy, innymi instytucjami i organizacjami branżowymi;
  • przeanalizujemy wyniki sprawy w celu zidentyfikowania słabych punktów Twojego przedsiębiorstwa w celu ich wyprostowania i ustanowienia (ulepszenie) procedur wewnętrznych;
  • przeanalizujemy wyniki sprawy w celu zidentyfikowania słabych punktów Twojego przedsiębiorstwa w celu ich wyprostowania i ustanowienia (ulepszenie) procedur wewnętrznych;
  • zidentyfikujemy, przeanalizujemy oraz rozwiążemy problemy Twojego przedsiębiorstwa i udzielimy Ci pomocy we wdrożeniu ulepszeń w całej firmie;
  • przeszkolimy pracowników przedsiębiorstw w zakresie konkretnych dziedzin prawa objętych systemem Compliance firmy;
  • przejmiemy zadania Compliance Officera w zakresie obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów.

Co zyskujesz?

Stały monitoring swojego przedsiębiorstwa w naszym Systemie Compliance przez prawników różnej specjalności. Przecież wiesz, że nie ma „prawnika od wszystkiego”. Outsourcing usług prawnych, który skutkuje minimalizacją kosztów obsługi prawnej przedsiębiorstwa. Zajmujesz się tym co lubisz i co jest Twoją pasją a nie tym co musisz, aby uniknąć ryzyka prowadzonej działalności.

Jakie mamy atuty które możesz wykorzystać ?

Posiadamy analityczny sposób myślenia, przez co posiadamy umiejętność zbadania i dotarcia do źródła problemu. Jesteśmy zaradni, albowiem wiemy, gdzie i jak uzyskać odpowiednie informacje. Myślimy strate- giczne – wiedza, kiedy i jak najlepiej wykorzystać środki dochodzenia roszczeń (tj. zwroty pieniędzy, w tym negocjacje). Skutecznie rozwiązujemy problemy, przez umiejętność wykorzystania analizy i zasobów do skutecznego rozwiązania złożonej sprawy. Skrupulatność, przez dużą dbałość o szczegóły. Posiadamy gotowość do poprawy każdego aspektu Twojego przedsiębiorstwa i siebie.


Podziel się wiedzą z innymi