Specjalizacje

WHITE-COLLAR CRIME 

czyli przestępstwa tzw. „białych kołnierzyków”

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

EGZEKUCJE

 

PRAWO SPÓŁEK I PRAWO HANDLOWE

SPORY KORPORACYNE

TRANSAKCJE, FUZJE I PRZEJĘCIA

OBSŁUGA PRAWNA PROCESU BUDOWLANEGO