O nas

Kim jesteśmy

Czym się zajmujemy

W Hamberger & Kukulska Business Lawyers oferujemy najwyższej jakości obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorców, w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, korporacyjnego, karnego w tym karnego gospodarczego oraz karno- skarbowego. Rozwiązujemy problemy prawne Twojego przedsiębiorstwa, abyś Ty mógł skupić się na rozwoju swojego biznesu i miał pewność, że robisz to na najwyższym poziomie.

Wiemy, że prawne wsparcie biznesu wymaga nie tylko obszernej wiedzy merytorycznej, ale także zaangażowania, wyczucia sytuacji i poczucia odpowiedzialności. Nasz zespół wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów zrobi wszystko, abyś Ty mógł kontynuować sukces lub go zredefiniować.

Współpracujmy

Możesz nam zaufać

Pasja

Zaufanie

Wiedza

Profesjonalizm

O nas

Olaf Hamberger

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń. W ramach wykonywanej pracy zawodowej specjalizuje się w szeroko rozumianym postępowaniu cywilnym, w tym postępowaniu egzekucyjnym, postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Zawodowo zajmuje się obsługą prawną pozasądowych organów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Równolegle do działalności zawodowej prowadzi działalność naukową, wynikiem której są studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Działalność naukowa przejawia się również w prowadzeniu zajęć ze studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz czynnym uczestniczeniu w licznych konferencjach naukowych w postaci prowadzenia wykładów. Dodatkowo w ramach realizacji tej działalności jestem autorem kilku publikacji naukowych w tematyce postępowania cywilnego oraz egzekucyjnego.

Łącząc powyższe dwie aktywności, prowadzi także wykłady na szkoleniach zawodowych organizowanych dla poszczególnych grup zawodowych, w tym organizowanych przez Komisję Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej, na konferencji naukowej i szkoleniu zawodowym przy udziale Okręgowej Rady Adwokackie w Opolu oraz Izby Komorniczej we Wrocławiu. Prowadził również szkolenie dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o tematyce wymagań stawianych przez przepisy prawa operatom sporządzanym na potrzeby postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

O nas

Aurelia Kukulska

Adwokat. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym prawie karnym gospodarczym (tzw. white collar crime) oraz skarbowym. Zajmuje się sporami sądowymi reprezentując w nich klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonych jak i w charakterze obrońcy. Doradza w sytuacjach kryzysowych takich jak zatrzymania, czynności dochodzeniowo – śledcze. Udziela wsparcia przedsiębiorcom w zakresie opracowywania, wdrażania i monitorowania systemów zapewniających działalność podmiotów zgodnie z prawem – compliance oraz criminal compliance (odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych).

Ponadto, doradza klientom z branży budowlanej na każdym etapie procesu budowlanego. Reprezentuje ich w sporach sądowych obejmujących roszczenia z zakresu realizacji umów o roboty budowlane.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskała również kwalifikacje menedżera sportu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chcesz powierzyć swój biznes w dobre ręce?