oferta-program firma +

System ochrony prawnej FIRMA+

Podziel się wiedzą z innymi

System ochrony prawnej FIRMA+

czyli obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorców

W Systemie ochrony prawnej Firma+ Hamberger & Kukulska Business Lawyers zapewnia najwyższej jakości obsługę̨ prawną małych i średnich przedsiębiorców, w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, korporacyjnego, karnego w tym karnego gospodarczego oraz karno-skarbowego.

Oferta

Obsługa prawna firm w Systemie ochrony prawnej Firma+ oferowana przez Hamberger & Kukulska Business Lawyers obejmuje usługi między innymi w zakresie:

Tooltip content

Prawa spółek i prawa handlowego – przez kompleksową obsługa prawną spółek od momentu ich założenia, przez rejestracje w KRS, bieżącą działalność aż po ich likwidację. Zapewniamy merytoryczne wsparcie wspólnikom, udziałowcom oraz organom spółek. W ramach bieżącej obsługi przedsiębiorstwa świadczymy usługi w zakresie przygotowywania projektów uchwał organów spółki oraz zmian w KRS.

Tooltip content

Prawa nieruchomości – gdzie zapewniamy doradztwo prawne deweloperom, właścicielom oraz zarządcom obiektów biurowych, handlowych i magazynowych. Zajmujemy się przygotowaniem dokumentów i negocjacjami warunków w czynnościach związanych z nieruchomościami podczas nabywania lub zbywania nieruchomości, aktualizacji stanu prawnego posiadanych nieruchomości lub ich komercjalizacji. Zapewniamy kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych w kontekście pozwoleń administracyjno-prawnych i budowy nowych obiektów.

Tooltip content

Prawa gospodarczego – przez przygotowywanie, opiniowanie projektów umów, w tym regulaminów, statutów i aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Udzielanie opinii prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa. Bierzemy udział w negocjacjach z partnerami handlowymi.

Tooltip content

Prawa pracy – w zakresie doradztwa prawnego niezbędnego do realizacji bieżących zadań związanych z prawem pracy. Wspieramy procesy przyjęcia nowych pracowników, redukcji zatrudnienia oraz przygotowania dokumentacji pracowniczej w tym wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa z takich obszarów jak ochrona sygnalistów, mobbing czy dyskryminacja. Oferujemy audyt procedur i dokumentacji HR. Reprezentujemy pracodawcę w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi.

Tooltip content

Postępowania spornego i arbitrażowego – przez reprezentowanie przedsiębiorstwa przed zewnętrznymi platformami rozstrzygania sporów, w postepowaniach przez organami ścigania, organami administracji publicznej. Świadczymy usługi reprezentacji oraz zastępowania w procesach sądowych we wszystkich instancjach, łącznie z postepowaniami zabezpieczającymi oraz egzekucyjnymi. W ramach świadczonej usługi zapewniamy stały monitoring i dostęp do spraw przez PANEL KLIENTA.

Tooltip content
Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

– w zakresie kompleksowego wsparcia w procesach restrukturyzacji i upadłości. Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy restrukturyzacji, wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne). Zajmujemy się badaniem stanu prawnego przedsiębiorstwa pod kątem zaistnienia przesłanek niewypłacalności oraz powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Tooltip content

Transakcji M&A jako przede wszystkim skomplikowanej operacji biznesowej, z istotnymi elementami prawnymi, podatkowymi czy finansowo-operacyjnymi przez kompleksową obsługę procesu fuzji i przejęć, zapewniając profesjonalną obsługę prawną zarówno dla strony kupującej / przejmującej, jak i podmiotu będącego przedmiotem transakcji.

Tooltip content

Windykacji i dochodzenia roszczeń-przez indywidualnie dopasowane środki prawne do sytuacji Klienta zmierzające do odzyskania zobowiązań. Proponujemy cały wachlarz instrumentów prawnych zawarty w SYSTEMIE WINDYKACJI w tym windykacja polubowna, wszelkie postępowania sądowe oraz egzekucyjne, które pozwolą w sposób skuteczny zabezpieczyć a następnie odzyskać kwotę zobowiązania. W ramach SYSTEMU WINDYKACJI dłużnika zapewniamy stały monitoring i dostęp do sprawy przez PANEL KLIENTA;

Dodatkowo w Systemie ochrony prawnej Firma+ Kancelarii Hamberger & Kukulska Business Lawyers zapewniamy wsparcie w zakresie:

Compliance – przeprowadzenie audytu Compliance w zakresie wewnętrznych regulacji funkcjonujących w przedsiębiorstwie pod kątem występowania ryzyka niezgodności z przepisami, innymi regulacjami wewnętrznymi, przyjętymi kodeksami etycznymi oraz standardami postepowania;

Tooltip content
Tooltip content

Ochrony danych osobowych – podejmowanie działań mających na celu stosowanie prawidłowych metod  ochrony danych osobowych przez  audyt systemu ochrony danych osobowych (audyt zgodności prawa z RODO, ocena wdrożenia RODO), pełne wdrożenie RODO, Inspektor Ochrony Danych (outsourcing IOD), audyt strony internetowej pod względem zgodności z RODO, szkolenia z ochrony danych osobowych.

Nieuczciwej konkurencji przez zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach — w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów. Oferujemy doradztwo prawne w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ocenę zgodności działań firmy w kontekście ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach spornych.

 

Tooltip content

W zespole Hamberger & Kukulska Business Lawyers stawiamy na analityczny sposób myślenia, przez co posiadamy umiejętność zbadania i dotarcia do źródła problemu. W połączeniu ze strategicznym myśleniem pozwala nam to skutecznie rozwiązywać problemy naszych klientów.

W swojej pracy kierujemy się zasadą, że Twoje zaufanie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, a Twój sukces – naszym sukcesem. Wobec powyższego powierzając nam pod opiekę prawną swoje przedsiębiorstwo  masz pewność́, że Twój biznes jest w dobrych rękach, a prawo jest po Twojej stronie.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej:


Podziel się wiedzą z innymi