Olaf Hamberger prelegentem na ogólnopolskim szkoleniu dla rzeczoznawców majątkowych.

Podziel się wiedzą z innymi

Olaf Hamberger z Kancelarii Hamberger & Kukulska Business Lawyers prelegentem na XVI edycji ogólnopolskiego szkolenia dla Rzeczoznawców Majątkowych. „Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen”, które odbyło się w dniach 13-15 października 2022 r. w Karpaczu w hotelu Hotel GOŁĘBIEWSKI.

Olaf Hamberger przeprowadził szkolenie dla rzeczoznawców majątkowych na XVI edycji ogólnopolskiego szkolenia „Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen”. W swoich wykładach  Olaf Hamberger poruszył zagadnienia związane ze statusem biegłego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym oraz wyceny nieruchomości na potrzeby postępowania egzekucyjnego. Wystąpienie odnosiło się do wyceny obejmującej wartość nieruchomości wraz z prawami obciążającymi nieruchomość w tym użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika przez pryzmat wartości tych praw oraz sposobu i terminu ich ujawnienia jak również przysługującym tym prawom pierwszeństwa przed wszystkimi hipotekami. Zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i wymagało omówienia.

Dodatkowo omówiona została rola biegłego w postępowaniu upadłościowym oraz zagadnienie wyceny składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości w tzw. Pre-packu.

#PrawoPoTwojejStronie #BusinessLawyers

#Hamberger&Kukulska


Podziel się wiedzą z innymi