Czy Twoja firma jest podmiotem zbiorowym?

Czy Twoja firma jest podmiotem zbiorowym i może ponieść odpowiedzialność za przestępstwo popełnione przez osobę z nią powiązaną? 

Podziel się wiedzą z innymi

Czy Twoja firma jest podmiotem zbiorowym i może ponieść odpowiedzialność za przestępstwo popełnione przez osobę z nią powiązaną? 🤔

Do kategorii podmiotów zbiorowych zaliczane są między innymi spółki (cywilna, spółki prawa handlowego tj. m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), fundacje, stowarzyszenia.

Na początku 2024 roku na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się komunikat dotyczący zobowiązania Prokuratorów Regionalnych „do zwiększenia efektywności działania prokuratur w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zwłaszcza w zakresie czynów przeciwko środowisku” 📢.

Ale odpowiedzialność podmiotów zbiorowych nie dotyczy wyłącznie przestępstw przeciwko środowisku! Obejmuje szereg przestępstw, których popełnienie przez osobę powiązaną z podmiotem zbiorowym może prowadzić do odpowiedzialności tego ostatniego.

Czy wiesz, że firma może także zostać ukarana za przestępstwo, którego dopuściła się osoba powiązana z nią – na przykład członek zarządu, wspólnik, menadżer? 🚫👥

Sąd może nałożyć na podmiot zbiorowy karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł do 5 mln złotych, nie wyższą jednak niż 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

Oprócz kary pieniężnej Sąd może orzec przepadek przedmiotów albo korzyści majątkowej pochodzących pośrednio z czynu zabronionego, jak też nałożyć na taki podmiot różnego rodzaju zakazy, które w znacznej mierze wpłyną na jego funkcjonowanie i zaważą na dalszej działalności.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na stronie https://hambergerkukulska.pl/…/odpowiedzialnosc…/ bądź do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

#HambergerKukulskaLawyers #KancelariaHK #Prawo #Adwokat #PrawodlaPrzedsiebiorcow #PrawoBiznesowe #Compliance #RozwójFirm #KonsultacjePrawne #kancelariawrocław #adwokatwroclaw #kancelariaprawnawrocław #biznes


Podziel się wiedzą z innymi

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *